Free-Play.Ro
Verify Integrity - Printable Version

+- Free-Play.Ro (https://free-play.ro)
+-- Forum: Community (https://free-play.ro/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: CS:GO Content (https://free-play.ro/forumdisplay.php?fid=20)
+---- Forum: Tutoriale (https://free-play.ro/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thread: Verify Integrity (/showthread.php?tid=15)Verify Integrity - uzu - 12-09-2017

Acest procedeu poate sa rezolve multe erori.

Cum verifici integritatea fisierelor jocului CS:GO pe Steam.

1. 
[Image: 1.jpg]

2.
[Image: 2.jpg]

3.
[Image: 3.jpg]

4.
[Image: 4.jpg]

5.
[Image: 5.jpg]